Azrbaycan respublikası mühasibat uçotu haqqında qanun

Jun 02, · mühasibat uçotu haqqında” azərbaycan respublikasının qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə” azərbaycan respublikasının - ci il 4 may tarixli 1140- vqd nömrəli qanununun tətbiqi və “ mühasibat uçotu haqqında” azərbaycan respublikası qanununun tətbiq edilməsi barədə” azərbaycan respublikası prezidentinin - ci il 7 fevral tarixli 192 nömrəli. Azərbaycan Respublikasında təhsil sisteminin təkmilləşdirilməsi haqqında" Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 349 saylı 13 iyun - ci il tarixli Fərmanı ilə Azərbaycan Dövlət İqtisad İnstitutunun, Bakı Əmtəəşünaslıq və Kommersiya İnstitutunun bazasında Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti yaradıldı. AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ. NAZİRLƏR KABİNETİ. Q Ə R A R № 410. Bakı şəhəri, 22 sentyabr - ci il “ Mühasibat uçotu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikasının - ci il 4 may tarixli 1140- VQD nömrəli Qanununun tətbiqi ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin bəzi. Mühasibat uçotu sahəsində dövlət tənzimlənməsi müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən həyata keçirilir. Mühasibat uçotu sahəsində dövlət tənzimlənməsini həyata keçirən müvafiq icra hakimiyyəti orqanı: uçotunun beynəlxalq standartlarının Azərbaycan dilinə tərcüməsini və Mühasibat Uçotunun. Jun 01, · “ mühasibat uçotu haqqında” azərbaycan respublikasının qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə” azərbaycan respublikasının - ci il 4 may tarixli 1140- vqd nömrəli qanununun tətbiqi və “ mühasibat uçotu haqqında” azərbaycan respublikası qanununun tətbiq edilməsi barədə” azərbaycan respublikası prezidentinin - ci il 7 fevral tarixli 192 nömrəli. Vergilər Nazirliyi Tədris Mərkəzi.

 • Dövlt rüsumu haqqında azrbaycan respublikasının qanunu 04 dekabr 2001 ci il

 • Vüqar bayramov kitab pdf

 • Iqtisadi siyasətinin nəticə pdf

 • Azrbaycan üst paleolit dövründ

 • Dd qorqud inc bellim mp3


 • Video:Azrbaycan respublikası qanun

  Mühasibat haqqında azrbaycan

  Azərbaycan Respublikasının vergi qanunvericiliyi və vergi sistemi. Vergi Məcəlləsində istifadə edilən əsas anlayışlar. Transfer qiyməti. Vergi ödəyicisi və vergi agenti. Qarşılıqlı surətdə asılı olan şəxslər və daimi nümayəndəlik. Search only for azrbaycan respublikası mühasibat uçotu haqqında qanun. Birpalatalı orqan olub 125 deputatdan ibarətdir. Deputatlar majoritar seçki sistemi, ümumi, bərabər və birbaşa seçki hüququ əsasında sərbəst, şəxsi və gizli səsvermə yolu ilə seçilirlər. Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin hər çağırışının səlahiyyət müddəti 5 ildir. 1] - ci il tarixli 1140- VQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( “ Azərbaycan” qəzeti, 3 iyun - ci il, № 124, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, - ci il, № 6, maddə 1179) ilə 1. 2- ci maddədən “ və büdcədənkənar dövlət fondları” və “, habelə tövsiyə xarakteri daşıyan sənədlər” sözləri çıxarılmışdır. Mühasibat ( maliyyə) uçotu fənni üzrə mühazirə mətnləri [ Elektron resurs] : mühazirə mətnləri İİ" Mühasibat uçotu və audit" ixtisası üzrə təhsil. Mühasibat uçotu haqqında [ 1]. AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU I fəsil ÜMUMİ MÜDDƏALAR Maddə 1.

  Qanunun təyinatı. Bu Qanun Azərbaycan Respublikasında mühasibat uçotunun dövlət tərəfindən tənzimlənməsi qaydanın, o cümlədən mühasibat uçotunun təşkilinin və aparılmasının ümumi prinsiplərini, bu sahədə müəssisə, idarə, təşkilat və başqa. Biometrik informasiya haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu. Dəniz Limanları haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu “ Beynəlxalq Dəniz Təşkilatı haqqında” Konvensiyaya əlavə və dəyişikliklərin təsdiq edilməsi barədə Azərbaycan Respublikasının qanunu