Konstitusiya dərslik pdf

Konstitusiya qəbul edilir. Ümumi müddəalar 1- ci fəsil. Xalq hakimiyyəti Maddə 1. Hakimiyyətin mənbəyi I. Azərbaycan Respublikasında dövlət hakimiyyətinin yeganə mənbəyi Azərbaycan xalqıdır. Azərbaycan xalqı Azərbaycan Respublikası ərazisində və ondan kənarda yaşayan,. ÖLÇÜSÜ: 646 KB. Azərbaycan xalqı özünün çoxəsrlik dövlətçilik ənənələrini davam etdirərək, « Azərbaycan Respublikasının dövlət müstəqilliyi haqqında» Konstitusiya Aktında əks olunan prinsipləri əsas götürərək, bütün cəmiyyətin və hər kəsin firavanlığının təmin. sədrliyi ilə Azərbaycan Respublikasının yeni Konstitusiya layihəsini hazırlayan komissiya tərəfindən hazırlanmış, 1995- ci il noyabrın 12- də ümumxalq səsverməsində ( referendumda) qəbul edilmişdir. 1995- ci il noyabrın 27- dən qüvvəyə minmişdir. ( - ci il avqustun 24- də ümumxalq səsverməsində. Əsas dərslik: 1. Konstitusiya hüququ. Əsgərov, Mübariz İsmayılov, Xamiz Məmmədov.

 • Azrbaycan respublikasının prakrorluğu haqqında mlumat

 • Vüqar bayramov kitab pdf

 • Iqtisadi siyasətinin nəticə pdf

 • Azrbaycan üst paleolit dövründ

 • Dd qorqud inc bellim mp3


 • Video:Konstitusiya dərslik

  Dərslik konstitusiya

  Azərbaycan dövlət və hüququnun əsasları. Əsgərov Ziyafət Abbas oğlu. Konstitusiya hüququ [ Mətn] : Dərs vəsaiti / Z. Əsgərov; Elmi red. - Bakı: Bakı Universiteti,. Qərbi Kaspi Universiteti. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası və hüququn əsasları. Fənni üzrə sillabus. Fənn Kodu və adı. Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının şərhi. « Konstitusiya hüququ» ( dərslik). Konstitusiya Hüququ. Fəxrəddin Nağıyev. Fatma Barbarosoğlu. Rio- Pyedranın sahilində oturdum və ağladım.

  Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası və Hüququn əsasları. AR Konstitusiyası və hüququnun əsasları. pdf kitab, ekitab, mühazirə yüklə, tıp ekitap indir, download ebook, скачать электронную книгу, kimya, fizika, tibb, dedektiv, roman. Lokal şəbəkədə oxucuların istifadəsinə bütün elm sahələri üzrə 5 000 e- kitabdan ibarət elektron kitabxana - Elektron Kitabxana Sistemi İPR Books təqdim olunur. AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ KONSTİTUSİYASI Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin sədrliyi ilə Azərbaycan Respublikasının yeni Konstitusiya layihəsini hazırlayan komissiya tərəfindən hazırlanmış, 1995- ci il noyabrın 12- də ümumxalq səsverməsində ( referendumda) qəbul edilmişdir. İnzibati hüquq [ Mətn] : Dərslik / E. Abdullayev; Elmi red. Azərbaycan Respublikası Konstitusiya Məhkəməsinin hüquqi mövqeləri [ Mətn] :. aliliyi, Konstitusiyaya uyğunluq, Konstitusi yaya zidd olmama, Konstitusiyanın hüquqi. Bakı: Bakı Universiteti nəşriyyatı,, 697 s. Təhsil sisteminin informasiyalaşdırılmasının sürətli prosesi təhsildə elektron dərsliklərin istifadəsi üçün yol açır. Elektron dərsliklər hər. Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının və hüququnun əsasları. « Digesta» nəşriyyatı.

  Odlar Yurdu Universitetinin professoru. « Konstitusiya hüququ». Bakı Universiteti nəşriyyatı,, 760 s. Dərslik Konstitusiya hüququnun tənzim etdiyi müxtəlif. Politologiya derslik, yeni versiya. Siyaset bilimi- ders kitabı,. Download Download PDF. Full PDF Package Download Full PDF Package.