Menecmentin umumi funksiyalari pdf

See full list on az. See full list on az. Beləliklə, ali rəhbərlik praktiki olaraq təşkilatların ümumi siyasətinin və. Prosesli yanaşma i/ e- ni fasiləsiz qarşılıqlı əlaqədar i/ e funksiyaları kimi. ümumi nəzəriyyəsi yaradır ki, bunun tərkibinə də funksional kateqoriyalar və anlayışlar, prinsip və metodlar, menecmentin funksiyaları və vəzifələri sistemi. Dünya təcrübəsində olduğu kimi, ümumi ( baş) menecmentlə yanaşı Azərbaycanda menecmentin xüsusi formaları da geniş yayılmağa başlamışdır ki, bunlar da təşkilatların və müəssisələrin ayrı- ayrı funksional fəaliyyət sahələrinə yönəldilmişlər: innovasiyalı menecment, maliyyə menecmenti, işçi heyətinin. Səhmdar cəmiyyətin ali idarəetmə orqanı səhmdar- ların ümumi yığıncağıdır. MENECMENTİN FUNKSİYALARI 3. Planlaşdırma funksiyası. management - idarəetmə) — idarəetmənin iqtisadi mexanizminin üsul, prinsip və funksiyalarını tətbiq etməklə, material, əmək və maliyyə. Mеnеcmеnti ( idarəеtməni) – qədim incəsənət və ən yеni еlm adlandırırlar. Mеnеcmеnt еlminin yaranmasında və inkişaf еtdiril¬ məsində « еlmi mеnеcmеnt», « insani münasibətlər», « еmpirik», « so¬ sial sistеmlər» və idarəеtmənin « yеni» məktəbinin. Save Save 3 Mövzu 5 menecmentin funksiyalari For Later.

 • Qəşəy qəşəy mp3

 • Vüqar bayramov kitab pdf

 • Iqtisadi siyasətinin nəticə pdf

 • Azrbaycan üst paleolit dövründ

 • Dd qorqud inc bellim mp3


 • Video:Menecmentin umumi funksiyalari

  Funksiyalari menecmentin umumi

  100% % found this document useful ( 1 vote) 721 views 4 pages. 3 Mövzu 5 Menecmentin Funksiyalari. Menecmentin yaranması ilk dəfə ABŞ- da mühəndis Fredrix Teylorun adı ilə bağlıdır və bir elm kimi XIX əsrinci illərində daha geniş inkişaf etmişdir. Menecment haqqında bu sahənin nəzəriyyəçiləri bir sıra tədqiqatlar, araşdırmalar aparmış, menecment nəzəriyyəsinin formalaşıb. Kitabda menecmentin mahiyyəti, prinsipləri, funksiyaları,. ” əməliyyatların tətbiqi” ümumi adı altında birləşdirilən metodların və. Sistem – bir biri ilə qarşılıqlı əlaqədə olan, ümumi bir məqsədə xidmət edən elementlər məcmusudur. Menecmentin funksiyaları aşağıdakılardır. Kitab menecmentin əsaslanna həsr olunmuş və ali məktəblərdə tədris olunan " Menecment" kursunun dövlət proqramına uyğun yazılmışdır. Kitab ali məktəb tələbələri, sahibkarlar, təsəiTüfat rəhbərləri və idarəetmə sahəsində çalışan mütəxəssislər və idarəetmə ilə maraqlananlar üçün nəzərdə. Menecment – bazar iqtisadiyyatı, bazar və rəqabətşəraitində idarəetmədir və aşağıdakı məsələlərin həllini nəzərdə tutur: 1. nəzərdə tutulan qədər mənfəət əldə etmək üçün, firmanın fəaliyyətini bazarın tələb və təklifini, həmçinin konkret istehlakçının tələbatını ödəyə biləcək əmtəələrinistehsalına və xidmətlərin göstərilməsinə yönəltmək; 2.

  mentinin funksiyaları, kommersiya menecmentinin texnologiyası, onun. Ümumi və yaxud baş menecment təşkilatın fəaliyyətinin bütöv. Menejmentning funksiyalari va ularning tasnifi 1. Menejment jarayonining mazmuni Menejment butun boshqaruv tizimining uzluksiz amal qilishi jarayonini ifodalaydi. U mehnat jarayonining barcha xususiyatlariga ega. Umuman menejment jarayonini texnologiya ( qanday amalga oshiriladi), tashkil etish ( kim va qanday tartibda) nuqtai nazaridan. Menecmentin kateqoriyaları – təşkilatın idarə olunması prosesində əhəmiyyətli xassələri və tarazlı münasibətləri əks etdirən fundamental anlayışlardır. Menecmentin əsas kateqoriyalarının aşağıdakılar aiddir: 1. obyektlər və subyektlər; 2. Bir qayda olaraq menecment funksiyaları bu fəaliyyətin əsas növlərinə görə. Planlaşdırma kitabxana menecmentinin əsas ümumi funksiyası olmaq etibarilə. menecer və işçi bir- birinə müxtəlif iddialar söyləməklə, ümumi razılığa gəlirlər. Menecmentin predmetini idarəetmə münasibətləri təşkil edir. Müəssisənin ümumi idarə etmə fəaliyyəti onun rəhbəri tərəfindən həyata. Başqa sözlə desək, menecment funksiyaları, idarəetmə fəaliyyətinin xüsusi növü olmaqla,.

  məqsədlərini təşkilatın ümumi məqsədindən üstün tutmasınlar.