Azrbaycan respublikası xaıq mübariz cümhuriyyti tşkilatı

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti - Fotolarda. Bu il mayın 28- də Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin elan edilməsinin 100 illik yubileyidir. BBC Azərbaycanca həmin dövrün siyasi. Cəmil Həsənli ( tarixçi alim) : " Respublika" sözü kimi o dövrdəki Azərbaycan- türk dilində " Cümhuriyyət" işlənirdi. Sovet dövründə cümhuriyyət sözü leksikondan çıxdı. O cümlədən, sovet dövründə. AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ KONSTİTUSİYASINA ƏLAVƏLƏR KEÇİD MÜDDƏALARI I fəsil. XALQ HAKİMİYYƏTİ Maddə 1. Hakimiyyətin mənbəyi I. Azərbaycan Respublikasında dövlət hakimiyyətinin yeganə mənbəyi Azərbaycan xalqıdır. azərbaycan xalqı özünün çoxəsrlik dövlətçilik ənənələrini davam etdirərək, « azərbaycan respublikasının dövlət müstəqilliyi haqqında» konstitusiya aktında əks olunan prinsipləri əsas götürərək, bütün cəmiyyətin və hər kəsin firavanlığının təmin edilməsini arzulayaraq, ədalətin, azadlığın və təhlükəsizliyin bərqərar edilməsini istəyərək, keçmiş,. Azərbaycan Respublikası 1991- ci ildə öz müstəqilliyini bərpa edərək, Xalq Cümhuriyyətinin siyasi varisi kimi onun bayrağını, gerbini, himnini qəbul etmişdir. İstiqlal Bəyannaməsinin elan edildiyi 1918- ci ilin 28 may günü hazırda Respublika Günü kimi qeyd olunur. Müsəlman Şərqində ilk parlament respublikası —.

  • Aygun kazimova bayraq mp3

  • Azad azrbaycan televiziyasi proqramlari

  • Vüqar bayramov kitab pdf

  • Vernee thor telefon bakı azrbaycan qiymt

  • Azrbaycan dili bsq 4 cu sinif


  • Video:Azrbaycan cümhuriyyti respublikası

    Cümhuriyyti mübariz respublikası

    Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti 1991- ci ildə öz müstəqilliyini bərpa edən müasir Azərbaycan Respublikası, ci illərdə 23 ay ərzində mövcud olan və müsəlman Şərqində ilk dünyəvi, demokratik dövlət kimi tarixə düşən Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin siyasi varisidir. Bu illər dünyada, o cümlədən Rusiyada gedən ictimai- siyasi proseslər zəminində yaranmış istiqlaliyyət savaşından müvəffəqiyyətlə çıxan Azərbaycan, xalqının müstəqillik zirvəsinə qalxdığı və yenidən müstəmləkə qarmağına düşdüyü dövrdür.