Dövlət və bələdiyyə idarəçiliyi pdf

050404 Dövlət və bələdiyyə idarəetməsi ixtisası üzrə. İŞÇİ TƏDRİS PLANI. Təhsil səviyyəsi - bakalavriat. Təhsil müddəti- 4 il. Dövlət və bələdiyyə idarəetməsi” ixtisasının tədris planına müvafiq olaraq tədris olunan “ Dövlət idarəçiliyi nəzəriyyəsi”, “ Dövlət və bələdiyyə. Bələdiyyə — qanunla müəyyən edilmiş ərazi hüdudları daxilində yerli özünüidarəetmə forması. Bələdiyyənin öz mülkiyyəti, yerli büdcəsi və seçkili bələdiyyə orqanları mövcuddur və o, Azərbaycan Respublikası Konstitusiyası ilə və bu qanunla səlahiyyətlərinə aid edilmiş yerli əhəmiyyətli. Yerli özünüidarəetmə sahəsində çalışanlar, ". Dövlət və bələdiyyə idarəetməsi " ixtisasında təhsil alanlar və bu ixtisası tədris edənlər üçün hazırlanmışdır. Bələdiyyə hakimiyyəti.

 • Azrbaycan iqtisadiyyatına xarici srmaylrin nzri chtlri

 • Azad azrbaycan televiziyasi proqramlari

 • Vüqar bayramov kitab pdf

 • Vernee thor telefon bakı azrbaycan qiymt

 • Azrbaycan dili bsq 4 cu sinif


 • Video:Dövlət idarəçiliyi bələdiyyə

  Bələdiyyə idarəçiliyi dövlət

  Sənədlər toplusu. Dövlət və bələdiyyə idarəçiliyi: dərslik / Ş. Hacıyev; Azərbaycan Dövlət İqtisad. Yeni qanun bələdiyyələrin maliyyə, əmlak və başqa resurslarından daha səmərəli. dövlət təhsil sistemində bələdiyyə idarəçiliyi sahəsində ixtisaslaşmış. DÖVLƏT VƏ BƏLƏDİYYƏ İDARƏETMƏSİ. Bu mühazirələr toplusunda “ Dövlət və bələdiyyə idarəetməsi” kursunun predmeti və vəzifləri, Dövlət və cəmiyyətin idarə edilməsi, Dövlət və onun funksiyaları, Dövlət idarəetmə sistemi və prosesi, Dövlət idarəetməsinin təşkilati və funksional strukturu, Dövlət. Dövlət və bələdiyyə idarəçiliyi. Bakı: “ İqtisad Universiteti” Nəşriyyatı. Dərslik “ Dövlət və bələdiyyə idarəetməsi” kursu sistemli və kompleks şəkildə əhatə edir.

  Təqdim olunan kitab dövlət və bələdiyyə. Dövlət və bələdiyyə idarəetməsi” fənni, adından göründüyü kimi, ictimai həyatın. Dövlət idarəçilik nəzəriyyəsinin və onun metodoloji əsasının kompleks. şəkildə həyata keçirilməsi, bələdiyyənin maliyyə məsələləri və bələdiyyə. 1 “ Dövlət və bələdiyyə idarəçiliyi” ADİU, Bakı,. Təqdim olunan kitab dövlət və bələdiyyə idarəçiliyinin təşəkkülünün. Jul 03, · “ Dövlət və bələdiyyə idarəetməsi” fənni, adından göründüyü kimi, ictimai həyatın dövlət və bələdiyyə idarəetməsini, bu sahədə baş verən hadisələri öyrənən elmdir. Təbii ki, hər bir elm öz tədqiqat predmetinə və eləcə də müvafıq hadisələrin və onların qanunauyğunluqlarının dəqiq müəyyən edilmiş dairəsinə malik olur. Dövlət idarəçiliyi sözü iki sözün birləşməsidir - ictimai və idarəetmə. İctimai, iqtisadi və siyasi həyatın hər sahəsində bir idarəetmə var ki, bu da təşkilatın və ya qurumun düzgün işləməsi üçün düzgün idarə olunmalı və idarə olunmalıdır və bu anlayışdan idarəetmə ideyası ortaya çıxır. Bu mühazirələr toplusunda “ Dövlət və bələdiyyə idarəetməsi” kursunun predmeti və vəzifləri, Dövlət və cəmiyyətin idarə edilməsi, Dövlət və onun funksiyaları. DÖVLƏT VƏ BƏLƏDİYYƏ İDARƏÇİLİYİ. Digər tərəfdən dövlət nəhəng investordur.

  Postindustrial cəmiyyətdə dövlətin ənənəvi funksiyaları əhəmiyyətli. Tədqiqatın orijinallığı və elmi yeniliyi - bələdiyyə ( yerli) vergilərinin və ödənişlərinin spesifik xüsusiyyətləri nəzərə alınmaqla bu sahədə xarici təcrübənin öyrənilməsi və yeniliyin tətbiq edilməsi. Açar sözlər: yerli özünüidarəetmə, bələdiyyə maliyyəsi, bələdiyyə ( yerli) vergiləri və. 050410 Dövlət və bələdiyyə idarəetməsi. ( bakalavriat pilləsi üçün). Təhsil müddəti 4 il ( 8 semestr). TƏDRİS PROSESİNİN QRAFİKİ. anlayıúı və s. İnsan sərmayəsi nəzəriyyəsi; Modern Dövlətin dəyiúən rolu və dövlət idarəçiliyi, Minimal dövlət, Müdaxiləçi sosial dövlət, Tənzimləyici dövlət, İdarələúən ( Governance) dövlət, Qismən müdaxiləçi dövlət ( - ).