Irad nuriyeva azerbaycan tarixi kitabı pdf

ÖLÇÜSÜ: 722 KB. Bu mühazirələr toplusunda Azərbaycanərazisində ibtidai icma quruluşu, Azərbaycanərazisində qədim dövlətlər, Azərbaycan III – IX əsrlərdə, Azərbaycan ərəb xilafəti sistemində, Azərbaycan IX- XIII Əsrin Əvvəllərində, Azərbaycan XIII – XIV əsrlərdə. AZƏRBAYCAN TARIXI ( ƏN QƏDIM ZAMANLARDAN XX ƏSRƏDƏK) ( I HISSƏ) KİTABI HAQQINDA. Dərslikdə Azərbaycanın qədim və orta əsrlər etnik tarixindən dövlət quruluşlarından, sosial- iqtisadi və siyasi həyatından, mədəniyyətindən, dini görüşlərindən, həmçinin Rusiya tərəfindən işğal edilməsindən, regionda kapitalist münasibətlərinin yaranması və. məkdə olan gənc nəslin tarixi yaddaşının möhkəmləndirilməsində, onlarda vətənə, torpağa, vətənpərvərlik hisslrinin tərbiyyəsində, həmçinin Az ərbaycanı sevən, onu hər an müdafiə etməyə hazır olan bir vətəndaş kimi formalaşmasında “ Azər- baycan tarixi” fənninin rolu əvəzsizdir. Sərlövhə, Azərbaycan tarixi: ən qədim dövrlərdən zəmanəmizədək. Müəllif, Nuriyeva İradə Tofiq qızı. Nəşriyyat, Elm və təhsil. Nəşr yeri, Bakı. Azərbaycan Tarixi Muzeyinin Numizmatikа Fоndu. Beləcə, Atabəy Eldəniz dövründə Azərbaycan Atabəyləri İraq Səlcuqlularının bütün torpaqlarını əllərinə. Dec 07, · AZƏRBAYCAN DÖVLƏT PEDAQOJİ UNİVERSİTETİNİN QUBA FİLİALININ TƏLƏBƏ ELMİ CƏMİYYƏTİNİN “ ŞUŞA İLİ ” nə HƏSR EDİLƏN XI ELMİ PRAKTİK KONFRANSI KEÇİRİLİB. Prezident İlham Əliyevin Azərbaycan- Litva biznes forumunda iştirak edib. Prezident İlham Əliyevin 18 may tarixli bəyanatı.

 • Azrbaycan xalq cumhuriyyeti haqqında seir

 • Azad azrbaycan televiziyasi proqramlari

 • Vüqar bayramov kitab pdf

 • Vernee thor telefon bakı azrbaycan qiymt

 • Azrbaycan dili bsq 4 cu sinif


 • Video:Irad kitabı nuriyeva

  Kitabı nuriyeva irad

  vezuvianlarını isə professor A. Cəfərov - Qaz xidməti işçisinin sorğu kitabı. Nuriyeva İradə Tofiq qızı. AZƏRBAYCAN TARİXİ ( ən qədim zamanlardan– XXI əsrin əvvəllərinədək). Ali məktəblər üçün dərslik. – Bakı: Mütərcim,. KİTABI HAQQINDA. " Azәrbaycan tarixi" kitabı Bakı Dövlət Universitetində işləməkdə olan tədris proqramı əsasında yazılmışdır. Kitabın ilk cildində tariximizin izlənilməsi ən uzaq keçmişdən 1870- ci ilə qədər davam etdirilmişdir. Kitabda Azərbaycan tarixinin konseptual məsələləri önə çəkilmiş, qaynaqların. Bu nəşrlə bağlı irad və təkliflərinizi az və gov. az elektron ünvanlarına göndərməyiniz xahiş olunur.

  Əməkdaşlığınız üçün əvvəlcədən təşəkkür edirik! Ümumtəhsil məktəblərinin 11- ci sinfi üçün Azərbaycan tarixi fənni üzrə dərsliyin METODİK VƏSAİTİ Elnur Hüseynov, Sevil. PDF | The XXVI International Scientific Symposium “ Şuşa: Triumph of. Download full- text PDF. Nuriyeva İradə Tofiq qızı ( Azərbaycan). Azərbaycan Tarixi Şəcərə Cəmiyyətinin Xəbərləri / Известия Азербайджанского. Şehirde en fazla kitap ve elyazmasının bulunduğu bir kütüphanesi vardı. Azerbaijan State Oil and Industry University ( ASOIU). İngiltərə, Qazaxstan, Estoniya, Meksika, Macarstan, İran, İraq, Səudiyə Ərəbistanı. əsasən ABŞ- ın Əfqanıstan və İraq anti- terror əməliyyatlarında xərcləri. id= 24 ( son baxılma tarixi: 11. 147 Saadat Nuriyeva ( Azerbaijan) PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL SCIENCES ÜNSİYYƏT.

  HİSTORİCAL AND POLİTİCAL SCİENCE / TARİXİ VƏ SİYASİ ELMLƏR PHILOSOPHY. Ali məktəblər üçün nəzərdə tutulan dərslik “ Azərbaycan tarixi” fənni üzrə bakalavr pilləsi üçün hazırlanmış proqram əsasında tərtib. İRADƏ NURİYEVA. “ Azərbaycan tarixi” adlı dərslik texniki ali məktəb müəllimləri,. Ərəb ordusu 633- cü ildə İraq tərəfdən Sasani imperiyasının. İRADƏ NURİYEVA AZƏRBAYCAN TARİXİ ( ən qədim zamanlardan– XXI əsrin. Bu nəşrlə bağlı irad və təkliflərinizi com və gov.