Azrbaycan elmi tdqiqat pambıqçılıq institutu

Birillik AzÉ rbaycan Kitabiyyatı AzÉ rbaycan Milli Kitabxanası. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 17 aprel - ci il 109 saylı qərarının 5- ci bəndinə əsasən Azərbaycan Elmi- Tədqiqat Bitki Mühafizə İnstitutunun, Azərbaycan Elmi- Tədqiqat Pambıqçılıq İnstitutunun və Azərbaycan Elmi- Tədqiqat İpəkçilik İnstitutunun ( 3 şöbə) bazasında Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin Aqrar Bitki Mühaf. See full list on az. Nov 07, · Bu təqdimat Azərbaycan Elmi- Tədqiqat Pambıqçılıq İnstitutu kollektivinin çoxillik zəhməti nəticəsində əldə edilmiş yüksək nailiyyətlərə və vətənimizin tərəqqisi və inkişafına verdiyi mühüm töhfə münasibətilə yaradıcı qrup tərəfindən ərsəyə gətirilmişdir Yaşasın azad və müstəqil Azərbaycan. Azrbaycanın iqtisadi v sosial inkiafında gender. problemlri [ Mtn] : 08. 05 / Abhyat Abdullayeva; ADU. Bu təqdimat Azərbaycan Elmi- Tədqiqat Pambıqçılıq İnstitutu kollektivinin çoxillik zəhməti nəticəsində əldə edilmiş yüksək nailiyyətlərə və vətənimizin tərəqqisi və inkişafına verdiyi mühüm töhfə münasibətilə yaradıcı. Fəaliyyətimizdə əsas məqsəd təhsilin müxtəlif sahələrində elmi- pedaqoji tədqiqatlar aparmaqla. Afiyəddin Cəlilov küçəsi 86, Baku, Azerbaijan. Azərbaycan Elmi- Tədqiqat Pambıqçılıq İnstitutu Gənc Alimlər Şurası, Samux Rayonu İnstitut qəsəbədi. 402 likes · 15 talking about this.

 • Azrbaycan flag

 • Vüqar bayramov kitab pdf

 • Iqtisadi siyasətinin nəticə pdf

 • Azrbaycan üst paleolit dövründ

 • Dd qorqud inc bellim mp3


 • Video:Elmi institutu azrbaycan

  Tdqiqat elmi pambıqçılıq

  İlk sədri: Qədir. Daınmaz mlakın qiymtlndirilmsinin iqtisadi. 05 / öhrt Frzliyev; Azrb. Elmi- tdqiqat knd. tsrrüfatının iqtisadiyyatı v. DOKTORANTURA və DİSSERTANTURA. ARTİ doktorantura və dissertanturaya sənəd qəbulu elan edir. Sinif rəhbərləri üçün " Effektiv ünsiyyət" adlı ödənişsiz onlayn təlimlər. ARTİ- nin Təhsildə strateji tədqiqatlar şöbəsi baş mütəxəssis vəzifəsinə vakansiya elan. Kənd təsərrüfatının aparıcı sahələrindən olan pambıqçılığın bərpa və inikişafına dövlət dəstəyi son illər ardıcıl xarakter alıb.

  Azərbaycan Sənaye Korporasiya. Üz- çn nahiysind hemangiomalı xstlrin müalicsi. v onların aırlamalarının profilaktikası [ Mtn] : 14. 21 / Sahib Bilalzad;. İsmət Abasov, " Ərzaq təhlükəsizliyi və kənd təsərrüfatının prioritet istiqamətləri", Bakı, " Elm və təhsil". İlk sədri: Qədir Bağırov 14. Qeyd etmliyik ki, Azrbaycan tarix elmi üçün müstsna hmiyyt malik olan bu problem indiydk xüsusi tdqiqat obyekti olmamdr. Azrbaycan tarixin hsr edilmi bir sra srlrd, xüsusi- l Y. Mahmudovun rhbrliyi il Azrbaycan Respublikasnn imal- qrb bölgsinin hm tarixi- demoqrafik, hm d ictimai- iqtisadi chtdn öyrnilmsin xidmt edn tdqiqat srlrin-. Pambıqçılıq ET İnstitutu. Birillik AzÉ rbaycan Kitabiyyatı AzÉ rbaycan Milli Kitabxanası. Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat Nazirliyi İqtisadi İslahatlar Elmi Tədqiqat İnstitutu submit to this publication. Editor Editor Email Established. Visit ' Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat Nazirliyi İqtisadi İslahatlar Elmi Tədqiqat İnstitutu' website Read the submission guidelines.

  Azərbaycan Respublikası Xalq Komissarları Sovetinin qərarı ilə AzETP İnstitutu 1925- ci ildə Gəncə seleksiya stansiyаsının bаzаsında yaradılmışdır. Azərbaycanla yanaşı qonşu Zaqafqaziya respublikalarında da pambıqçılığın inkişаfına göstərilən əməli- metodiki kömək, xidmət nəzərə alınaraq stansiya Zaqafqaziya ETP İnstitutu, 1935- ci ildən isə AzETPİ adlandırılmışdır. AzETPİ- nin qаrşısında duran əsas məqsəd, pambıqçılığın dinamik inkişаfına təminat verən əhatəli və kompleks prоqrаmın işlənib həyat. İnstitut Azərbaycanda fəaliyyət göstərən elm оcaqlarından biridir. Aqrar sahədə məhsuldarlığın artırılması və qоrunub saхlanılmasının vacibliyi nəzərə alınaraq 1950- ci illərdən başlayaraq kənd təsərrüfatında bitki mühafizəsinin elmi əsaslarla işlənib hazırlanmasına tələbat artırdı. Burada zərərverici, хəstəlik və alaq оtlarına qarşı mübarizə tədbirlərinin işlənib hazırlanması хüsusi əhəmiyyət kəsb edirdi. Hamıya məlumdur ki, keyfiyyətli və elmi əsaslarla işlənilən bitki mühafizə tədbirləri ap. Milli iqtisadiyyatın müvazintliyi v onun hlli istiqamtlri [ Mtn] : 08. 01 / Xumar Nsrullayev; BDU. Bitki Mühafizəsi ET İnstitutu. Tətbiqi Riyaziyyat Elmi Tədqiqat İnstitutunun və Ahi Evran Universiteti Fenn Edebiyyat Fakultesi Matematik Bölümünün birgə seminarı. Prezidenti yanında dövlt idarçilik akademiyası.