Azrbaycan iqtisadiyyatına xarici srmaylrin nzri chtlri

s r- ə may qoyuluşu, xüsusil enerji sektoruna xarici s rmay in vestisiyaları ə ə ə ə uğurlu ş kild inkişaf edir. - cü ild n etibar n is dig r sektorlara ə ə ə ə ə ə. Jun 22, · beləliklə, - ci ildə azərbaycan iqtisadiyyatına birbaşa xarici investisiyanın həcmi 28, 1% azalıb. - ci il üçün tədiyə balansına görə, bu dövrdə birbaşa xarici investisiyaların 76, 5% - i neft- qaz sektorunun payına düşüb. - ci il ərzində qeyri- neft sektoruna birbaşa xarici investisiyaların həcmi $ 967, 1 mln. ( artım 18, 9% ), xüsusi çəkisi 23, 5%. Lakin DSK- nın məlumatına əsasən - ci ildə Azərbaycan iqtisadiyyatında 1424 birgə və tam xarici investisiyalı müəssisə fəaliyyət göstərib ( - ci ildə bunların sayı 551, - cu ildə 1091, - ci ildə 1235 olub). - ci ildə fəaliyyət göstərən birgə və xarici investisiyalı müəssisələrin 528- i ( bütün. Dec 08, · müharibə, siyasi qeyri- sabitlik v ə xarici ə laq ə l ə rin pisl ə şm ə si Az ə rbaycan iqtisadiyyatına ölümcül tə sir etdi v ə onu d ə rin t ə n əzzülə sövq etdi. Azərbaycan İqtisadiyyatında Xarici İnvestisiyalar 133 qurulması ölkəmizin inkişafına köməkçi olacaq.

  • Bül bül prospekti 20 bakı az1014 azrbaycan

  • Iqtisadi siyasətinin nəticə pdf

  • Təhsil və idarəedici kimya pdf

  • Dd qorqud inc bellim mp3

  • Üzdəniraq ada kitabı pdf


  • Video:Chtlri azrbaycan nzri

    Chtlri azrbaycan nzri

    Bu iqtisadi inkişafı sürətləndi- rəcək6. Cədvəl 34: Neft Sektoru Xarici Xarici Sərmayə Yatırımı. 000$ ) ÖLKƏLƏR. 4 Toplam Pay( % ). Azərbaycan iqtisadiyyatının İqtisadi İnkişaf və Tərəqqidövründə hansı neft boru kəmərinin açılışı ÜDM- nin həcminin artışına böyük təsir göstərmişdir?