Münaqişlərə ikili standartlar pdf

Bu çalışmanın amacı, İkili İlişkilerde Olumlu Olumsuz Mükemmeliyetçilik Ölçeği’ nin ( İİOOMÖ / DAPS) geçerlik ve güvenirliğinin incelenmesidir. Romantik bir ilişki içinde olan 319 kişi üzerinde uygulanan İİOOMÖ’ nün yakınsak geçerliğini sınamak amacıyla Çok Boyutlu Mükemmeliyetçilik Ölçeği ( ÇBMÖ- HF. İkili İlişkilerde Mükemmeliyetçilik Ölçeği. Yüksek Standartlar Alt Ölçeği 87. 87 ve Sipariş Alt Ölçeği 88. 88 olup yeterli iç tutarlılığı. 3 “ Torpaq, tikili və avadanlıqlar üzrə” Kommersiya təşkilatları üçün 7 № - li Milli Mühasibat Uçotu Standartı ÜMUMİ MÜDDƏALAR. İkili İlikilerde Olumlu- Olumsuz Mükemmeliyetçilik Ölçeği” ( İİOOMÖ / Dyadic Almost Perfect Scale- DAPS) adı verilen bir ölçek gelitirmiler ve bu ölçek birçok çalımada. ÖLÇÜSÜ: 1 MB. BEYNƏLXALQ MÜNASİBƏTLƏR TARİXİ Dərs vəsaiti beynəlxalq münasibətlər tarixinin ən qədim zamanlardan ( şərq, yunan və Roma diplomatiyası) Vyana konqresi, Krım müharibəsi və Almaniyanın birləşdirilməsi də daxil olmaqla XIX yüzilliyin 70- ci illərinin sonuna qədərki. Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin yanında Dövlət Ġdarəçilik Akademiyası Akif Bayramov, Ziyəddin Məhərrəmov, Mustafa Ġsgəndərzadə. İkili standartlar və yaxud ABŞ- Ermənistan münasibətlərinin mahiyyəti ( DOC) İkili standartlar və yaxud ABŞ- Ermənistan münasibətlərinin mahiyyəti | Hatem CABBARLI - Academia. edu no longer supports Internet Explorer.

  • Azrbaycan dili testi 6 cı sinif zrf

  • Iqtisadi siyasətinin nəticə pdf

  • Təhsil və idarəedici kimya pdf

  • Dd qorqud inc bellim mp3

  • Üzdəniraq ada kitabı pdf


  • Video:Ikili standartlar münaqişlərə

    Münaqişlərə standartlar ikili