Azrbaycan respublikasi milli thlüksizlik konsepsiyasi

Azərbaycan Respublikasında ümumi təhsilin Konsepsiyası - Milli Kurikulumu ( bundan sonra Milli Kurikulum) konseptual xarakterli çərçivə sənədi olub ümumi təhsil üzrə təlim nəticələrini və məzmun standartlarını, ümumi təhsilin hər bir pilləsində nəzərdə tutulan fənləri, həftəlik dərs və dərsdənkənar məşğələ saatlarının miqdarını, pedaqoji prosesin. See full list on az. Azərbaycan Respublikası Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi və ya qısaca MTN — 1991– - ci illər ərzində kəşfiyyat, əks- kəşfiyyat fəaliyyəti, dövlət sirrinin mühafizəsi, cinayətlərin aşkarlanması, qabaqlanması, qarşısının alınması və açılması sahəsində Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə müəyyən edilmiş səlahiyyətləri həyata keçirən. Jun 15, · azərbaycan respublikasında ümumi təhsilin konsepsiyası- milli kurikulumu konseptual xarakterli çərçivə sənədi olub, ümumi təhsil üzrə təlim nəticələrini və məzmun standartlarını, ümumi təhsilin hər bir pilləsində nəzərdə tutulan fənləri, həftəlik dərs və dərsdənkənar məşğələ saatlarının miqdarını, pedaqoji prosesin təşkili, təlim nailiyyətlərinin. Milli Məclis 125 deputatdan ibarətdir. Onlardan 4- ü rəhbərlikdə təmsil olunur. Deputatlardan təşkil olunan 15 daimi komitə və 2 komissiya ( İntizam və Hesablayıcı) var. Milli Məclisin Aparatı rəhbər, 1 müavin, katiblik, 10 şöbə, 23 sektor, işlər müdirinin xidmətindən ibarətdir. May 07, · Prezident İlham Əliyev Azərbaycan Respublikası Prezidentinin. Bakı + 18° C Ağcabədi + 23° C. Search only for azrbaycan respublikasi milli thlüksizlik konsepsiyasi.

 • Menecmentin umumi funksiyalari pdf

 • Iqtisadi siyasətinin nəticə pdf

 • Təhsil və idarəedici kimya pdf

 • Dd qorqud inc bellim mp3

 • Üzdəniraq ada kitabı pdf


 • Video:Respublikasi azrbaycan konsepsiyasi

  Thlüksizlik konsepsiyasi respublikasi

  AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ ÜMUMTƏHSİL SİSTEMİNDƏ QİYMƏTLƏNDİRMƏ KONSEPSİYASI. Hazırda Azərbaycan Respublikasında bir çox sahələrdə olduğu kimi, təhsil sahəsində də köklü islahatlar həyata keçirilir. Bu islahatların əsas məqsədi cəmiyyətin ehtiyac və tələbləri nəzərə alınmaqla, təhsilin. Milli Məclisin kitabxanası 1997- ci ilin mart ayından fəaliyyət göstərir. Bu kitabxanada Türkiyə Böyük Millət Məclisinin Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinəbir hədiyyəsidir. Bütün inventar və avadanlıqlar, kitab rəfləri, oxucu stolları və kompüterləri TBMM hədiyyə etmişdir. Kitabxananın kitab fondu 6600 nüsxə kitab və kitabçadan ibarətdir. Parlament kitabxanası Milli Məclisin rəhbərliyinə, millət vəkillərinə, aparatın əməkdaşlarına xidmət göstərir. Kitabxanaya daxil olan oxucu sorğuları araşdırılır və operativ şəkildə öz həllini tapır. Kitabxana il ərzində 1000– 1200 oxucu sorğusu ödəyir. Əlamətdar hadisələrlə əlaqədar kitabxanada tez- tez kitab sərgiləri, stendlər təşkil olunur.

  azərbaycan xalqı özünün çoxəsrlik dövlətçilik ənənələrini davam etdirərək, “ azərbaycan respublikasının dövlət müstəqilliyi haqqında” konstitusiya aktında əks olunan prinsipləri əsas götürərək, bütün cəmiyyətin və hər kəsin firavanlığının təmin edilməsini arzulayaraq, ədalətin, azadlığın və təhlükəsizliyin bərqərar edilməsini istəyərək, keçmiş,.