Thsil haqqında azrbaycan respublikası qanun

Sağlamlıq imkanları məhdud şəxslərin təhsili ( xüsusi təhsil) haqqında AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU. Bu Qanun sağlamlıq imkanları məhdud. Təhsil haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ TƏHSİL QANUNU Təhsil cəmiyyət və dövlətin inkişafının əsasında durmaqla strateji əhəmiyyətə malik olan və üstün inkişaf etdirilən fəaliyyət sahəsidir. Azərbaycan Respublikasının təhsil sistemi milli zəminə, ümumbəşəri dəyərlərə əsaslanır, demokratik xarakter daşıyır. Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu ( Dərc olunma tarixi:, Nəşr nömrəsi: 03, Maddə nömrəsi: 196). Təhsil qanunvericiliyinə daxildir: həmin Təhsil Qanunu; ona müvafiq olaraq Azərbaycan “ Respublikasında verilmiş digər təhsil qanunvericiliyi. Nov 16, · Təhsil haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi 2. Təhsil haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi Azərbaycan Respublikasının Kоnstitusiyasından, bu Qanundan, təhsil sahəsinə aid оlan digər nоrmativ hüquqi aktlardan və Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıхdığı beynəlхalq müqavilələrdən ibarətdir. Bakı şəhəri, 5 sentyabr - cu il. TƏHSİL HAQQINDA AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU. Bu Qanun vətəndaşların Azərbaycan Respublikası Kоnstitusiyasında təsbit.

 • Azrbaycan korifeylri

 • Vüqar bayramov kitab pdf

 • Iqtisadi siyasətinin nəticə pdf

 • Azrbaycan üst paleolit dövründ

 • Dd qorqud inc bellim mp3


 • Video:Respublikası thsil haqqında

  Thsil respublikası haqqında

  Bu Qanunun qüvvəyə mindiyi gündən Azərbaycan Respublikasının 1992- ci il 7 oktyabr tarixli 324 nömrəli Təhsil Qanunu ( Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin. Bu Qanun Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 42- ci maddəsinə uyğun olaraq, Azərbaycan Respublikasında ümumi təhsilin təmin olunması sahəsində dövlət. Bu Qanun vətəndaşların Azərbaycan Respublikası Kоnstitusiyasında təsbit оlunmuş təhsil hüququnun təmin edilməsi sahəsində dövlət siyasətinin əsas prinsiplərini və təhsil fəaliyyətinin tənzimlənməsinin ümumi şərtlərini müəyyən edir, təhsilin ayrı- ayrı pillələri üzrə müvafiq qanunların və digər normativ hüquqi aktların qəbul edilməsində baza. Bu Qanun vətəndaşların Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasında təsbit olunmuş təhsil hüququnun təmin edilməsi sahəsində dövlət siyasətinin əsas. Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 94- cü maddəsinin I hissəsinin 1- ci bəndini rəhbər tutaraq. Bu Qanun vətəndaşların Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasında təsbit olunmuş təhsil hüquqlarının təmin. May 14, · Sağlamlıq imkanları məhdud şəxslərin təhsili ( xüsusi təhsil) haqqında AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU Bu Qanun sağlamlıq imkanları məhdud şəxslərin təhsili ( bundan sonra - xüsusi təhsil) sahəsində yaranan münasibətləri tənzimləyir, xüsusi təhsilin təşkilati- hüquqi və iqtisadi əsaslarını müəyyən edir. I fəsil ÜMUMİ MÜDDƏALAR Maddə 1. həmin Qanunun 22. 6- cı maddəsinin ikinci cümləsində nəzərdə tutulmuş rezidentura təhsilinin məzmunu və təşkili qaydalarını müəyyən etsin və bu barədə.

  Təhsil qanunvericiliyi və onun vəzifələri 1. Təhsil qanunvericiliyinə daxildir: həmin Təhsil Qanunu; ona müvafiq olaraq Azərbaycan Respublikasında. Azərbaycan Respublikasının Qanunları. " Vətəndaşların müraciətləri haqqında" Qanun. " Normativ hüquqi aktlar haqqında" Konstitusiya Qanunu. " Dövlət qulluqçularının etik davranış qaydaları haqqında" Qanun. " İnformasiya əldə etmək haqqında" Qanun. " Dövlət sirri haqqında" Qanun. " Korrupsiyaya qarşı mübarizə.