Menecmentin əsasları tofiq quliyev pdf

Menecmentin ( idarəetmənin) əsasları. Menecment sahəsində görkəmli alim Tofiq Quliyevin qeyd etdiyi kimi, bütün səlahiyyəti. Milli iqtisadiyyatın əsasları. dərs vəsaiti: " İqtisadiyyat" fənnindən- ali peşə təhsili dövlət təhsil standartlarının ümumi humanitar və sosial- iqtisadi fənləri silsiləsindən ali təhsil müəssisələrinin tələbələri üçün dərslik / müəl. rəhbəri və elmi red. Sidoroviç [ və b. ] ; ümumi elmi red. « Televiziya jurnalistikasının əsasları». Bəhəri Tofiq, Mehdiyeva Validə. « Menecmentin ( idarəetmənin) əsasları». İnformasiya texnologiyalarıvə proqramlaşdırma” kafedrası AzTU- İNKİŞAF KONSEPSİYASI KAFEDRANIN. Menecmentin yaranması ilk dəfə ABŞ- da mühəndis Fredrix Teylorun adı ilə bağlıdır və bir elm kimi XIX əsrinci illərində daha geniş inkişaf etmişdir.

 • Nanə ağamalıyeva mp3 yukle

 • Azad azrbaycan televiziyasi proqramlari

 • Vüqar bayramov kitab pdf

 • Vernee thor telefon bakı azrbaycan qiymt

 • Azrbaycan dili bsq 4 cu sinif


 • Video:Tofiq quliyev əsasları

  Əsasları menecmentin quliyev

  Menecment haqqında bu sahənin nəzəriyyəçiləri bir sıra tədqiqatlar, araşdırmalar aparmış, menecment nəzəriyyəsinin formalaşıb. Download as PDF, TXT or read online from Scribd. Flag for inappropriate content. [ Azf- 296537] 479. Həyat sığortasının riyazi- demoqrafik əsasları / Tofiq Məmtiyev. - Bakı: AVROPA,. - [ Ar/ 564] Тarix elminin tarixi nəzəriyyəsi. Publication by same author. İnsan resurslarının idarə edilməsi. Müəllif Tofiq Quliyev. İl: " İnsan resurslarının idarə edilməsi. 2 Kitabxana işi haqqında" Azərbaycan Respııblikasının Qanunu / / Azərbaycan. Kitabxana menecmentinin ən başlıca məqsəd və vəzifəsi kitabxanalarda mühafizə edilən. Jurnal 11 | PDF - Scribd. Şurasının qərarı ilə “ Tikintinin iqtisadiyyatı və menecment” elmi- praktiki jurnal.

  Məşhur iqtisadçı- alim Tofiq Quliyev innovasiyalarla bağlı göstərir ki,. Biznes inkubator – gənclərə yeni imkan Azərbaycan Respublikasının Prezidenti tərəfindən uğurla davam etdirilən sosial- iqtisadi siyasət nəticəsində ölkəmizdə davamlı və dayanıqlı iqtisadi inkişaf,. · Azərbaycanın ən son xəbərləri Milli. Bu günün ən vacib dünya xəbərləri və aktual hadisələri. · Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası " Təhsil haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu ; Mingəçevir Dövlət Universitetinin yaradılması barədə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı. bir işçinin, mütsxsssisin menecment elmins yiyslsnmssi çox vacib vszifsdir. Menecment sahssinds görksmli alim Tofiq Quli- yevin qeyd etdiyi kimi,. No category Новые книги в Азербайджане. İDARƏETMƏ ANLAYIŞI, İDARƏETMƏ ELMİ MAHİYYƏTİ VƏ PREDMETİ Quliyev SeyranSiracəddin o. BDU- nun II kurs magistrantı ru İdarəetmə çox qədim olmasına baxmayaraq, o bir elm və tədqiqat sahəsi kimi nisbətən yenidir. Amma buna baxmayaraq baş veren prosesler sosiologiya, psixologiya, ve politologiya kimi elm sahelerinin. Elektrik təchizatının əsaslarıII imtahan 13. Elektrik təchizatı qurğularının avadanlıqlarının quraşdırılması, istismarı, təmiri və sazlanmasıII imtahan 14. Menecmentin əsaslarıII imtahan 15. Əmək mühafizəsiII imtahan 16.

  Yılmaz, Qarabağ: Bildiklerimiz ve Bilmediklerimiz Şərq- Qərb. Menecmentin əsasları. Bakı, “ Nağıl evi,. Magistrant: Səfərli Qaraxan. Elmi rəhbər: Prof. T Ə D Q İ Q A T I N M E T O D U. Tədqiqat işinin hazırlanmasında istifadə olunan metodlar:. Tofiq Ələkbər oğlu Quliyev ( 7 noyabr 1917, Bilgəh, Bakı qəzası – 4 oktyabr, Bakı) — Azərbaycan bəstəkarı, pianoçu, dirijor, bir çox simfonik əsərlərin, kantataların, fortepiano əsərlərinin müəllifi, Azərbaycan SSR xalq artisti ( 1964), Azərbaycan caz və estrada musiqisinin banilərindən biri. Kitabda menecmentin mahiyyəti, prinsipləri, funksiyaları, metodları və üslubları barədə tədris. Menecment elminin əsasları formalaşmağa başlamışdır;.

  Tofiq Genceli Quliyev is on Facebook. Join Facebook to connect with Tofiq Genceli Quliyev and others you may know. Facebook gives people the power to. möhkəmlənməyə başlamışdır: ümumi menecment – sosial- iqtisadi proseslərin idarə. ( Tofiq Fərid) Menecmentin ( idarəetmənin) əsasları. Azərbaycan Milli Kitabxanası. Menecmentin nəzəri- metodoloji əsasları. Menecmentin təúəkkül tapması və inkiúafı 1. Menecer anlayıúı 1. Menecmentin məktəbləri 1. 5 15 Menecmentin əsasları 28.

  Cəfərov Nuran Qrup İ20. 1( Q), II tədris ili, ixtisas: 050405 İqtisadiyyat 1 22 Mikroiqtisadiyyat 17. 2 17 Xarici dildə iúgüzar və akademik kommunikasiyaKaryera planlaması- 1 21. Xəlilova Elmira 5 22 Azərbaycan Respublikasının. Ailə hüququnun əsasları 10. Sovet ittifaqı qəhrəmanı Həzi Aslanov 11. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin səlahiyyətləri 12. Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti və Heydər Əliyev 13. Müstəqil Azərbaycanın qurucusu Ümummilli Lider Heydər Əliyev 14. Ali baş komandanımız 15. Dövlət atributlarımız haqqında. Menecmentin müasir prinsipləri və mahiyyəti, onların idarəetmədə tətbiqi xüsusiyyətləri.

  Tofiq Quliyev “ Menecmentin ( idarəetmənin) əsasları” BAKI-. Tofiq Quliyev universiteti bitirdikdən sonra, 1957- ci ildə Azərbaycan Dövlət Sənaye Layihə İnstitutunda sənaye müəssisələrinin layihələndirilməsi üzrə mühəndis- iqtisadçı, 1958- ci ildə Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı Nazirliyində Sənaye- təmir idarəsində baş iqtisadçı kimi fəaliyyət göstərmişdir. Tofiq Ələkbər oğlu Quliyev: Date of birth: 7 November 1917 Bilgəh: Date of death: 4 October Baku: Place of burial: Alley of Honor; Work period ( start) 1931; Work period ( end) ; Country of citizenship: Azerbaijan Democratic Republic; Soviet Union; Azerbaijan; Educated at: Moscow Conservatory; Baku Academy of Music; Occupation:. 8026 Menecmentin əsasları. 8027 Mikroiqtisadiyyat. 8028 Müəssisələrin maliyyəsi. 8029 Müəssisənin iqtisadiyyatı. 8030 Mühasibat uçotu. 8031 Ölkəşünaslığın əsasları. 8032 Pul və banklar. 8033 Sığorta işi. 8035 Transmilli korporasiyalar. 8037 Vergi və vegitutma. Kredit: 6 Fənnin qısa məzmunu: Bu fənndə mühim iqtisadi anlayışlar izah edilir, bazar iqtisadiyyatının ümumi xarakteristikası verilir və məhdud iqtisadi ehtiyatların səmərəli istifadə olunmasında bazar mexanizminin rolu müəyyənləşdirilir – iqtisadi subyektlərin qərar qəbul edilməsini şərtləndirən prinsiplər açıqlanır.

  Proqramın mənimsənilməsi nəticəsində məzunun kompetensiyasına qoyulan tələblər. 1 Məzun aşağıdakı ümummədəni kompetensiyalara ( ÜK) yiyələnməlidir: - kollektivdə işləmək ( ÜK- 1) ; - digər sahələrin mütəxəssisləri ilə ünsiyyətdə olmaq ( ÜK- 2) ; - hüquqi biliklərə və etik normalara malik olmaq ( ÜK- 3) ;. İF - B05 Menecmentin əsasları 5 İF - B19 Turizmdə vasitəçilər 4 İF - B14 Dayanıqlı turizm 4 İSF - B04. 2 İkinci xarici - 2 Layihələrin idarə edilməsi 5 İF - B23 Bronlaşdırma sistemləri 4 SF - B09 Otel şəbəkələrinin menecmenti Macəra və idman turizmi 5 İSF - B02. Dərslikdə menecmentin mahiyyəti, prinsipləri, funksiyaları, metodları və idarəetmə üslubları barədə qısa və yığcam məlumat verilmiş, menecmentin və menecerin xarakterik xüsusiyyətləri şərh. ARPA yerli və beynəlxalq tərəfdaşları ilə fəaliyyət istiqamətlərini genişləndirir ️ Azərbaycanda - cu ildən fəaliyyətə başlamış ARPA ölkəmizdə. iqtisadiyyatı”, “ Menecmentin əsasları”, “ Müəssisənin iqtisadiyyatı”, “ İnvestisiya fəaliyyətinin təhlili”, “ Sahibkarlq fəaliyyı əti” fənlərinin tədris proqramı əsasında tərtib edilmişdir. Doktorantaruya qəbul imtahannın proqramı ına daxil edilmiş mövzuların. Quliyev Ələmdar Əbdülrəhim oğlu) ( hacı). Mənim tanıdığım Füzuli [ Mətn] Hacı Ələmdar Mahir; red. Hacı Mustafa Mail oğlu. Büdcə sisteminin hüquqi əsasları 19.

  Büdcə aktlarının təsnifləşdirilməsi 20. Büdcə hüquqnun subyektləri 21. Büdcə hüququnun normaları 22. Büdcə hüququnun maddi və prosessual normaları 23. Büdcə hüququ münasibətlərində Azərbaycan Respublikasının Dövlət hakimiyyət. PROBLEMLƏR ONLARIN TƏHLİLİ HƏLLİ YOLLARI Həsən Sultan oğlu QULİYEV 48. AZƏRBAYCANIN LOGİSTİKA VƏ TİCARƏT. Məmmədov Rauf Tofiq oğlu. İmtahan cƏdvƏlİ İmtahan cƏdvƏlİ *. İmtahan testlƏrİ.